O nas - system zarządzania kolorem

W trakcie przetwarzania informacji o obrazie dochodzi do wielu różnorodnych operacji, które mają znaczący wpływ na jakość odwzorowania i barwy.

Przygotowanie materiału ilustracyjnego, przetwarzanie gotowego produktu w systemach produkcyjnych, wizualizacja przed wydrukiem, a na końcu proces drukowania i uszlachetniania to w skrócie droga do gotowego produktu. Różnice w możliwościach odtwarzania wyniku na poszczególnych urządzeniach są bardzo często tak duże, że sposoby konwersji bywają daleko idącym kompromisem.
Problem towarzyszący zamianie przestrzeni barwnych opisujących kolorystykę pracy wynika z faktu, że zakresy skali barw tworzących każdą z nich nie pokrywają się. W efekcie część informacji o kolorze zostaje utracona. Straty są tym większe, im większe różnice w zakresie barw opisywanych przez każdą przestrzeń. Zamiana RGB-CMYK zawsze wiąże się z obcięciem części skali kolorystycznej oraz przesunięciami pozostałych wartości barwnych, dlatego wysiłki nad prawidłową reprodukcją barw idą w kierunku uczynienia całego procesu ich reprodukowania bardziej przewidywalnym.
Można w dużym uproszczeniu przyjąć, że profil ICC to cyfrowy zapis charakteryzujący, w jaki sposób dane urządzenie na konkretnym surowcu zreprodukuje daną, konkretną barwę. Wykonywana w naszej firmie kalibracja i profilowanie pozwala nam za pomocą indywidualnie stworzonych profili barwnych pod różne grupy surowców na odwzorowanie gamutu barwnego zgodnego z profilem FOGRA 39 w zakresie od 95%-98% , jest to standard ECI-europejskiego stowarzyszenia kolorów, który pozwala na osiągnięcie tego samego gamutu barw na skalibrowanych urządzeniach pracujących w różnych technikach druku np. cyfrowego i offsetowego.
Bardzo prosimy o przygotowywanie prac z wykorzystaniem profilu FOGRA 39, wówczas będziemy w stanie odwzorować cały gamut barw użytych w projekcie.
Dzięki zastosowaniu profili ICC można uzyskać pełną kontrolę nad ostatecznym wyglądem przygotowywanej przez siebie pracy, gdyż dane zawarte w profilu ICC maszyny drukującej dla danego podłoża uwzględniają wszystkie warunki technologiczne mające wpływ na ostateczny wygląd produktu poligraficznego.